KONTAKT

HVALPE:
BEGYNDER:
FAMILIE:

ØVEDE:

41 13 75 05

64 89 10 48 / 40 42 37 36

64 89 20 16

Kommer snart

ADRESSE: ODENSEVEJ 137,5471 SØNDERSØ

(HVIS DU BRUGER GPS SKAL DU SKRIVE VEDBY, IKKE SØNDERSØ)

Indkaldelse tilkredsgeneralforsamling 2020 kreds 25 Nordfyn

Onsdag d. 12.02.2020 kl. 19.00
Borgerhuset, Dallundvej 20, 5471 Søndersø

Kredsgeneralforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag

6. Valg, jfr. § 12, og valg af kredsrepræsentanter, jfr. § 23.

På valg er*:
Sekretær/næstformand: Anette Nielsen. Modtager ikke genvalg.
Kasserer: Carsten Petersen. Modtager ikke genvalg.

Formand: Hanna Bonnesen trækker sig.

1. suppleant
2. suppleant
Revisor
Revisorsuppleant
2 kredsrepræsentanter

7. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse: k.bonnesen@mail.dk

*I kredse, hvor kredsbestyrelsen tæller 3 medlemmer, vælges kredsformand de ulige årstal og kredskasserer og kredssekretær, der tillige er næstformand, de lige årstal. Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter til kredsbestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jfr.§6. Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

På generalforsamlingen i 2017 blev ændring af indkaldelsesproceduren adviseret:
Kreds 25’s generalforsamling annonceres på hjemmesiden, Facebook og ved opslag i kredsen.

Indbetaling 

Træningspriser: 
350 kr. pr. ½ år
500 kr. pr. ½ år for 2 hundeførere fra samme bopæl
30 kr. pr. gæstetræning

Der kan indbetales til vores konto på: 

Reg. nr. 15 51 

Kontonr. 43 77 17 67 66  

Mobilpay. 53 066 

Husk navn og havd det dækker 

Kredsmesterskab Lørdag d. 2 November 

Sponsorer

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now